Op vrijdag 31 mei opent wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen om 09.30 uur officieel een deel van de Slimme fietsroute West bij de Herman Colleniusstraat 18. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Na diverse ontwerprondes bleek dat herinrichting van de Herman Colleniusstraat de beste maatregel was voor de Slimme fietsroute West en dat het overige deel van de route gebruik kan maken van de bestaande (fiets)infrastructuur. Uiteindelijk zijn drie varianten voor de herinrichting gepresenteerd aan de bewoners en de wijkraden. De input die hier is opgehaald, heeft geleid tot de meest vergaande ontwerpoplossing met een aangepast wegprofiel en verhoogd parkeren.


Slimme Routes
Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde Slimme Routes. 
Het doel van deze Slimme Routes is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus en terug te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid. In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten, verkeerslichten en onoverzichtelijke situaties en oversteken

Inmiddels zijn er twee Slimme Routes in Groningen: Slimme Route West (via het Jaagpad) en Slimme Route Oost (via Park Selwerd).

 

Programma 31 mei


09.30 uur      Ontvangst bij Herman Colleniusstraat 18

09.40 uur      Toespraak door wethouder Paul de Rook. Aansluitend openingshandeling


10.15 uur      Einde bijeenkomst

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Dijkema| Gemeente Groningen

SSC Communicatie | Communicatieadviseur  Stadsontwikkeling en Coördinator Informatiecentrum Grote Markt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

banner.png