In 2014 is onder leiding van de wijkraad met zo’n 35 bewoners uit de Schilderswijk de ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ opgesteld om samen een beeld te vormen hoe we onze wijk zien, willen behouden en verbeteren, en wat daarvoor nodig is. De Panoramavisie omvat diverse thema’s: wonen, behoud van het karakter van de buurt, bewonersopbouw, aanwezigheid en toegankelijkheid van voorzieningen, energie en milieu, verkeer en parkeren, handhaving, en sociale cohesie. De ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ heeft allerlei acties in gang gezet, waaronder de oprichting van Schilderskwartieren. Deze bieden bewoners een platform om mee te denken over, en invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. Veel buurtbewoners zijn betrokken bij activiteiten zoals gezamenlijk reageren op het bestemmingsplan, bomengroep Kraneweg, schoonmaakacties, Gluren bij de Buren, organiseren van buurtfeesten, en gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast.

 

Hoe gaan we nu verder? Dat willen we graag met buurtbewoners bepalen. Op zaterdagmiddag 29 september organiseren we een bijeenkomst voor alle buurtbewoners om te bespreken welke acties gewenst zijn om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren waar nodig. Om die bijeenkomst voor te bereiden vragen we u de enquête in te vullen: wat vindt u belangrijk in de wijk en waar zou u zelf een steentje aan bij willen dragen?

 

U kunt de ingevulde enquête voor 21 september per e-mail versturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Of uitprinten en in de brievenbus doen op een van deze adressen:

1e Schilderskwartier: J. Israëlsstraat 20A

2e Schilderskwartier: H.W. Mesdagstraat 53

3e Schilderskwartier: H. Colleniusstraat 52

banner.png