Zaterdag 29 September- 15.00 tot 18.00 uur- Het Kasteel- Melkweg 1

 

Wat hebben we bereikt – waar staan we nu – hoe willen we verder? Waar willen we naar toe met onze wijk, wat vindt u belangrijk en hoe kunnen we met elkaar problemen aanpakken? Kom meepraten over ideeën en acties voor de komende 2 jaar om onze wijk leefbaar te houden en te verbeteren.

 

Programma:

15.00 uur Inloop met koffie en thee

15.30 uur Resultaten enquête* Wijkkrant juni 2018

15.45 uur Gesprekstafels in 2 rondes

17.15 uur Napraten met drankje

18.00 uur Afsluiting 

 

Voor de gesprekstafels is er keuze uit 7 onderwerpen:

-Het verenigingsleven

-Groen in de wijk

-Bestemmingsplannen en andere regelgeving

-Behoud authentieke karakter van de wijk

-Duurzamer gebruik energiebronnen

-Voorzieningen in de wijk

-Sociale cohesie, contacten en hoe om te gaan met overlast

De bijeenkomst is een initiatief van de Wijkraad Schilderswijk en de 3 Schilderskwartieren Grietje Scholtens, Jakob Wolters, Jacobien Schlecht, Mathijs Groeneveld, Nicolien Wieringa

 

Vragen over de bijeenkomst? Neem contact op via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

banner.png