Ook dit jaar kun je weer Eten bij de Buren bij ons in de buurt! Deze keer op vrijdagavond zodat iedereen het weekend nog vrij heeft voor Gluren bij de Buren.

Lekker eten, onbekende en bekende wijkgenoten ontmoeten; een gezellige, leuke, lekkere avond.

 

Voor info zie: Eten bij de buren 2017

Anneke Lammers (wijkagent) en Yvonne Kooistra (medewerker Wonen bij Nijestee) gaan een pilot houden met een inloopspreekuur in Kostverloren/Schilderswijk.

 

U kunt tijdens dit spreekuur bij hen terecht met vragen of opmerkingen over leefbaarheid, criminaliteit, woonomgeving en overlast in en rondom uw woning.

 

Het eerste inloopspreekuur was op 15 november 2016 van 10.00 tot 12.00 uur in de Rembrandt Caemer aan de R. van Rijnstraat 160A. 

 

Er zijn dit jaar nog twee data gepland voor deze inloopspreekuren:

-       16 mei 2017

-       19 september 2017

 

Het nieuwe bestemmingsplan wonen van de gemeente Groningen 2017 is momenteel als voorbereidingsbesluit operationeel.
De gemeente heeft vorig jaar een voorlichtingsavond gehouden om bewoners voor te lichten omtrent de inhoud/veranderingen t.o.v. het vorige bestemmingsplan.
De Schilderskwartieren gezamenlijk hebben hun visie en op- en aanmerking in een brief verwoord die vrijdag 3 februari 2017 is verstuurd.
U kunt deze brief vinden via deze link: Brief naar B&W Groningen namens Schilderskwartieren

Beste Buurtbewoners,
 
We kijken terug op een goed bezochte Algemene ledenvergadering waarbij 34 buurtbewoners aanwezig waren.
Hier vindt u de link naar de presentatie van de vergadering zodat u de kernpunten nog eens rustig na kunt lezen: Presentatie vergadering  
 
Als nieuwe penningsmeester is tijdens de vergadering benoemd Menno Hemminga, Willem van der Schalie werd met een bloemetje bedankt voor zijn inzet als penningmeester in het afgelopen jaar. De kascommissie bestaat voor het komende kalenderjaar uit: Folkert Sierts en Martin van Koldam. De activiteiten van het afgelopen jaar zijn besproken en de financiële jaarrekening is goedgekeurd door de leden.
 
De paletcommissie presenteerde het plan voor de herinrichting van het Palet, zie: nieuwsbrief palet en Palet nieuws . Een ieder wordt opgeroepen om ideeën tot 15 februari aan te leveren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
De wijkagente Anneke Lammers riep mensen op om geluidsoverlast altijd te melden bij de politie via 0900-8844. Indien binnen 1 jaar een 2e melding komt over dezelfde bewoner(s) zal er een boete worden opgelegd, bij een 3e melding zal geluidsapparatuur in beslag worden genomen. Ook in geval het voor jou niet geheel duidelijk is waar de overlast vandaan komt is het verzoek dit te melden. Het opgebouwde dossier geld voor 1 jaar! het nieuwe kalender jaar begint men opnieuw. In de periode van 1 augustus 2016 t/m 31 januari 2017 zijn er 108 meldingen binnen gekomen vanuit de gehele schildersbuurt, aangegeven wordt dat dat gering is vandaar de oproep Meld overlast! Naast melding bij de politie ook overlast melden bij Meldpunt overlast.
 
Vragen/ideeën die door aanwezigen zijn genoemd:
  • Plaatsen van belangrijke verslagen van de besprekingen met de gemeente op de website.
  • Stukje groen van het Taco Mesdagplein beter onderhouden.
  • Opnieuw oproep onder de bewoners doen om over te gaan tot betaald lidmaatschap van het 3e schilderskwartier
  • Reitdiepkade aan de Hofstede de Grootkade toegankelijker maken voor bewoners.
  • “Hangplekken”voor ouderen.
  • Activiteiten voor jonge kinderen.
Als laatste werd een oproep gedaan om bij het aanleveren van ideeën ook aan te geven wat je eigen bijdrage kan zijn bij de uitwerking van het idee.
 
Tot zover de terugkoppeling van de jaarvergadering
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur 3e Schilderskwartier
 
 
 
 

 

Beste buurtbewoners,
We willen graag twee nieuwsbrieven van het buurkrachtteam onder de aandacht brengen.

  • Duurzame avondmarkt Maandagavond 6 Maart
  • Uitleen van een warmtecamera.

 

 

 

banner.png