Schrijf in je agenda!

Op maandag 30 januari is er de jaarvergadering van het 3e Schilderskwartier in Op Mars.

Inmiddels is de agenda bekend:

 

Wilt u graag naast genoemde agendapunten nog een ander onderwerp te sprake brengen dan graag vooraf doorgeven aan onze secretaris:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We hopen dat u allen in grote getale aanwezig zult zijn.

Het bestuur

 

 

De eerste Buurkracht bijeenkomst op maandag 26 september was een succes en werd bezocht door veel mensen uit onze buurt. 
De initiatiefnemers Henk Moll, Rik Huisman, Joost Wempe en Mathijs Groeneveld zijn er in geslaagd om een informatieve avond te verzorgen in samenwerking met Enexis. Allereerst werd uiteengezet waarom dit project is opgestart. Het doel is om de duurzaamheid van de gehele wijk te vergroten door als buurtgenoten eendrachtig samen te werken. Het eerste deel van de avond werd voorlichting gegeven hoe dit kan worden gerealiseerd en het tweede deel van de avond was een discussieronde met de aanwezigen uit de buurt. Aan het eind van de avond werden de gedachten, adviezen en wensen op een rij gezet. Hieruit werd duidelijk dat er veel wensen en ideeën zijn, maar ook onduidelijkheden omtrent het onderwerp. Hoe kun je je huis beter isoleren of zijn er mogelijkheden tot het plaatsen van zonnecellen? Ook bleek dat er mensen geen stappen zetten omdat ze niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Al deze vragen werden tijdens deze avond voor een groot deel beantwoord. Veel ideeën en vragen kwamen tijdens de discussieronde naar boven, waarvan enkele voorbeelden:

- Hoe kunnen niet-spouwmuren worden geïsoleerd
- Het gezamenlijk inkopen van zonnecellen
- Hoe kunnen we gezamenlijk de groenvoorziening in de wijk verbeteren

Ook werd er uitleg gegeven hoe je gebruik kunt maken van de buurkrachtwebsite.
Je kunt je hierop aanmelden waarna je inzichtelijk hebt hoe je je persoonlijke energiebeheer op orde hebt en hoe dit zich verhoudt met de gehele buurt.
Ook zijn hier alle acties zichtbaar die in jou wijk gelden.
Website: www.buurkracht.nl

 

Alle ideen en vragen worden bestudeerd door het initiatiefteam. Tijdens de volgende bijeenkomst worden deze behandeld.
Natuurlijk kunnen ook mensen die niet aanwezig waren tijdens eerste bijeenkomst aansluiten tijdens het vervolg.
Zodra de datum en tijd bekend wordt zal dit ook kenbaar worden gemaakt via deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Palet is de binnentuin achter de Hofstede de Grootkade, Taco Mesdagplein, Wassenberghstraat en Otto Erelmanstraat. Ca. 5 jaar geleden is de tuin voor een groot deel aangepakt door de gemeente. Een parkeerstrook bij het Taco Mesdagplein is gras geworden, een oude houten schutting aan de andere kant van de tuin is vernieuwd, een kunstwerk (de drol, volgens kinderen) staat op het gras en er is een draadstalen koepeltje waar de klimop nog niet echt wil tieren. Maar vooral zijn er mooie bloemen gepland en bloeiende struiken.

De deal met de gemeente was dat de gemeente de hogere kwaliteit openbaar groen betaalde en de bewoners dit stuk tuin onderhouden. Dat verloopt na deze jaren nog steeds (redelijk) goed, alhoewel het steeds lastig is om voldoende snoeiers /schoffelaars bij elkaar te krijgen.

Gelukkig stroomt Het Palet wel vol als we de jaarlijkse BBQ organiseren of nieuwjaarsgroet. Dan horen we hoe iedereen geniet van de tuin, de stilte, de bloemen en hoe aardig de (klein)kinderen er kunnen spelen.

We willen onderzoeken of we opnieuw een slag kunnen maken met onze tuin. Er zijn allerlei ideeën en plannen. Meer bloemen en bloeiende stuiken, vooral in het stuk naast de speelplaats van het kinderdagverblijf. Bijenkasten bij die veelheid aan bloemen (er zijn een paar bewoners met imker-ervaring). Vogelnestkasten, een kruiden- en moestuin en een ouder idee is een jeu de boule baan.

De gemeente wil wel meedenken. In het kader van de G1000 van vorig jaar is er veel overlegd met de gemeente hoe initiatieven van burgers verder gebracht kunnen worden. We kunnen met een voucher ‘aanspraak’ maken op één of meer specialisten van de gemeente die een week voor ons aan het werk gaan. Het idee is dat deze specialisten in opdracht van ons gaan werken, met voorstellen komen, dat bespreken met ons en dat in een plan neerleggen. Maar dan moeten wij vooraf onze wensen duidelijk aan kunnen geven. In zo’n plan kunnen we ook wat spannender kwesties onderzoeken, bijvoorbeeld of het wel zo’n goed idee is om bijen te gaan houden middenin de stad. Of kunnen we bespreken of we een boom willen snoeien of kappen omdat die te groot wordt, maar dan ook meedenken hoe we dat kunnen compenseren. En uiteraard bespreken we ook wat de kosten zijn, of dat uit het wijkbudget van de gemeente kan worden betaald en hoe het met het beheer geregeld wordt.

In juli hebben we overleg gehad met wethouder Roeland van der Schaaf en stadsdeelcoordinator Chris Niemeijer. Afgelopen september is er opnieuw overleg geweest met Chris Niemeijer. De gemeente is akkoord om een landschapsontwerper aan ons initiatief te koppelen. Wij zijn dan de opdrachtgever voor deze specialist. Deze  landschapsontwerper kan ons helpen met ideeën op papier te zetten en bespreekbaar te maken met omwonenden. 

Doel is op weg te gaan naar een nieuwe fase van Het Palet, met de volgende onderwerpen:
Inrichting|
Meer variatie, kwaliteit, bloeiende planten fruitbomen, vogel- en bijenkasten
Beheer
Hoe komen we van het niveau ‘schoffelgroep in het zweet des aanschijns’ naar tuinieren en contact tussen gebruikers
Gebruik
Openbaar gebied / evenemententerrein / wel of niet afsluiten / omgaan met feesten en partijen

Maandag 3 oktober hebben we een bijeenkomst gehad met de huidige ‘schoffelgroep’. We willen twee parallelle trajecten inzetten:
1. Kennismaken met de landschapsontwerper, het Palet laten zien, een eerste ronde met ideeën uitwisselen en afspraken maken over opdrachtgeverschap / opdrachtnemerschap;
2. Vanaf nu onze ‘schoffelgroep’ verbreden door het 3e Schilderskwartier erbij te betrekken en actief op zoek te gaan naar meer initiatiefnemers.  

Zaterdagmiddag 8 oktober om 13.00 uur kunnen we kennismaking met onze landschapsontwerper Kees van Bohemen.  We kunnen dan het Palet laten zien, een eerste ronde met ideeën uitwisselen en afspraken maken hoe we verder te werk gaan. 

Beste buurtgenoot,

In het 3e Schilderskwartier is ‘Duurzaam 3e Schilderskwartier’ gestart, een initiatief om samen de wijk te verduurzamen. Initiatiefnemers Henk Moll, Rik Huisman, Joost Wempe en Mathijs Groeneveld, woonachtig in de Schildersbuurt, denken dat in “de buurt” veel te verbeteren valt, aangezien het een wijk is met veel mooie, maar oude panden. Door samen op te trekken wordt het voor bewoners aantrekkelijker om te verduurzamen en daarmee te besparen op je energierekening.

De buurtbijeenkomst waar het project wordt uitgelegd is op 26 November om 20.00 uur in Buurtcentrum "Op Mars'. 

Meer informatie over Buurkracht: 

banner.png