Tijdens Open Joodse huizen dag vertellen we elkaar verhalen over het joodse leven in en om de Tweede Wereld oorlog. Open Joodse huizen is een programma van het Joods Cultureel Kwartier i.s.m. lokale organisaties en particulieren

Ook in de Groningen en Schildersbuurt staan hiervoor huizen open. In de Schilderswijk op 4 mei o.a:

Taco Mesdagstraat 37 (13.00 en 14.00 uur),

H.W.Mesdagstraat 72 (Op Mars 11.00 uur en 12.00 uur)

H.W. Mesdagstraat 13 (12.00 en 13.00 uur)

 

Link naar de website: Programma Groningen

 

Het is bekend dat er een brede kennis is binnen het 3de Schilderskwartier op allerlei vlakken.

Ook het culinair talent is  van hoog niveau. We willen graag twee voorbeelden noemen:

 

Op 9 April voorafgaand aan 'Gluren bij de Buren' wordt er een evenement georganiseerd met de veelzeggende naan: Eten bij de Buren. 

Yvon van der laan (Taco Mesdagstraat) nam hiervoor het initiatief. Samen met andere kookfanaten zal ze een drie gangen menu gaan koken. Elk gerecht wordt vervolgens opgediend in drie verschillende huizen in de wijk. Voor meer informatie zie: Eten bij de Buren

Intussen heeft zich ook de winkel van Jan gevestigd in ons kwartier op de hoek van de Jan Lutmastraat en Herman Collenius straat. Ze maken elke dag verse maaltijden, zowel met liefde als met eerlijke ingrediënten bereid. Met groenten van het seizoen, biologisch vlees uit de regio, vis van duurzame vangst en met verrassende vegetarische gerechten staat er vol trots op hun website genoemd: Winkel van jan

Kijk ook naar hun video: filmpje 'winkel van Jan'

Als bewoners van het 3de Schilderskwartier steunen we hun Crowdfunding project natuurlijk van harte en hopen dat veel mensen de weg naar hun winkel weten te vinden.

 

Beide initiatieven wensen we erg veel succes toe!

 

 

Vereniging 3e Schilderskwartier officieel opgericht!

Afgelopen maandagavond 16-11-2015 is tijdens een goed bezochte vergadering de vereniging officieel  opgericht. Aan het begin van de vergadering werd kort ingegaan op de achtergrond van het initiatief en  de stand van zaken. Het initiatief is gestart door een aantal mensen die protest wilden aantekenen tegen uitbreiding van kamerverhuur in een pand aan de Kraneweg. Dit is uitgegroeid tot een belangenvereniging voor de wijk, het 3e Schilderskwartier, onderdeel  van de Schilderswijk, waarbij het doel is om de leefbaarheid in de wijk, in de breedste zin des woords, te verbeteren.

Tijdens de vergadering werd het interim oprichtingsbestuur van 6 leden officieel benoemd als bestuur van de vereniging.  De bestuurssamenstelling is te vinden op de website van de vereniging. Ook werden de statuten goedgekeurd en is de kascommissie ingesteld. Daarmee is de vereniging formeel opgericht. Ook werd de hoogte van de contributie vastgesteld op jaarlijks minimaal €21,- per huishouden. 

Na afsluiting  van dit formele gedeelte werd er gesproken over de activiteiten die namens de vereniging kunnen worden georganiseerd door en voor de leden van de vereniging. De activiteiten  zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen: buurtactiviteiten om de cohesie, betrokkenheid en gezelligheid van de wijk te bevorderen, en invloed uitoefenen op de gemeente, raad (politiek) en politieke partijen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Na afloop van de vergadering werd er nog nagepraat onder het genot van een drankje.

Een deel van de mensen heeft aangegeven mee te willen denken/werken aan deze activiteiten. De eerste initiatieven worden al gestart. Het bestuur gaat zich nu beraden hoe de overige voorgestelde activiteiten  het best kunnen worden georganiseerd en gecommuniceerd. Hulp is daarbij nog altijd welkom! Dus mocht je interesse hebben, laat ons dit dan weten.Als voorbeeld van een van de activiteiten: Wijnproefavond met als thema Frankrijk

Als voorbeeld van een van de activiteiten: Wijnproefavond met als thema Frankrijk voor de inwoners van het 3de schilderskwartier. Deze avond wordt georganiseerd door Jan Veenstra, bestuurslid van de vereniging. Hij is vinoloog en wil jullie graag (nog) meer laten weten over wijnland bij uitstek: Frankrijk. We gaan de belangrijkste gebieden bespreken en natuurlijk de wijnen proeven. Kosten: op basis van kostprijs vd wijnen en worden evenredig verdeeld onder de aanwezigen.

 

Waar: ‘Op Mars’

Wanneer: Vrijdag 29 januari

Tijdstip: 19.30 uur

Geef je op via de contact pagina op deze website: Contact

 

 

 

 

 

De gemeente is druk bezig om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen voor de stad. Ook voor de Schildersbuurt heeft dit consequenties.

Samen met de drie andere schilderskwartieren hebben wij ons ingezet om invloed uit te oefenen bij de totstandkoming hiervan. Op basis van een presentatie en uitleg van de plannen aan het begin van het jaar bleek dat een aantal positieve ontwikkelingen geïmplementeerd zijn in de nieuwe plannen.Zo is de minimale oppervlakte van zelfstandige appartementen omhoog bijgesteld en zijn ook de maximale hoogten van bouwplannen aan banden gelegd. Hieruit blijkt duidelijk de intentie van de gemeente om uitbreiding en intensivering van studentenpanden tegen te gaan. Wij zijn erg blij met deze positieve ontwikkeling. Echter, wij zijn van mening dat er nog meer aanpassingen noodzakelijk zijn die we in samenwerking met de andere kwartieren hebben omschreven in een voorstelbrief die we naar het college hebben gestuurd. U kunt deze brief lezen door de volgende link aan te klikken: http://3eschilderskwartier.nl/images/pdf/reactiezienswijzevoorontwerpbestemmingsp

Dit is de link naar de bestemmingsplannen zoals door de gemeente opgesteld: Toekomstige bestemmingsplannen

 

 

Allereerst willen we tijdens de opening van de vergadering kort uitleggen hoe de vereniging is ontstaan en wat de huidige stand van zaken is.

Daarna willen we het voltallige huidige (oprichtings-) bestuur aan jullie voorstellen en formeel instellen, nadat althans de leden hiervoor hun steun hebben uitgesproken.

Vervolgens zal ten behoeve van de oprichting van de vereniging nog een formele stap worden besproken, de statuten. Ook willen we stilstaan bij het vaststellen van contributie en uitleggen waar we deze bijdrage aan willen gaan besteden.

Na dit formele deel willen we graag geruime tijd stilstaan bij welke activiteiten van belang zijn voor de wijk en gefaciliteerd en georganiseerd kunnen worden door de vereniging. Graag willen we jullie uitnodigen om met suggesties te komen (en prioriteiten) welke voor de wijk van belang kunnen zijn. Dit kunnen onderwerpen zijn voor de cohesie, samenwerking en gezelligheid in de wijk. Maar dit kunnen ook ideeën zijn om bv het beleid en maatregelen van gemeente en raad te kunnen beïnvloeden met betrekking tot onze wijk. 

We willen afsluiten met een drankje.

Tot maandag.

banner.png