Maandag 9 November is er een bijeenkomst geweest in 'Op Mars' om mee te denken over Welstand in onze buurt. 

Zie video: Welstand in Schilderwijk

Op deze drukbezochte avond werd door een aantal buurtbewoners en gemeente ambtenaren uitleg gegeven over wat welstand betekent, en wat de rol van welstand is in een vergunningverlening proces. Ook werden aanwezigen uitgenodigd om mee te denken over welstand en met name welstand binnen onze wijk. In speciale gemeentelijke verander-labs worden deze gegevens verzameld en gezocht naar mogelijkheden om samen met bewoners en organisaties tot betere resultaten te komen. Link naar veranderlabs gemeente groningenhttp://gemeente.groningen.nl/inspraak/anders-samenwerken-met-veranderlabs

Gedurende de gesprekken werd al snel duidelijk dat veel bewoners het onderwerp breder wilden trekken dan welstand alleen. Er werd aandacht gevraagd voor de groeiende onrust en onvrede over de gevolgen van de vergunningverlening waarvan welstand een onderdeel is. Alles wordt keurig procedureel volgens de huidige wet- en regelgeving getoetst maar uiteindelijk valt er dan een besluit die tot steeds meer onvrede leidt bij de bewoners van de wijk. Achteruitgang van de architectonische waarde, intensivering van (studenten)huisvesting en het volbouwen van achtertuinen is het gevolg. 

Tijdens het tweede deel van de avond werd in groepjes nagedacht over wat welstand zou moeten betekenen en wat onderdelen zijn waar welstand verantwoordelijk voor zou moeten zijn. 

Op basis van deze avond heeft een overleg tussen 1ste, 2de en 3de schilderskwartier plaatsgevonden. Besloten is om een meer pro-actief beleid te vormen namens de Schilderswijk. Hiervoor gaan we eerst in een klein overleg met mensen met specifieke kennis (juridisch, bouwkundig, architectonische) eerst een plan maken hoe zo'n toekomstige buurtvisie er uit zou moeten zien. Op deze wijze hopen we, in nauwe samenwerking met de gemeente, het huidige tij te keren. Hoe kunnen we bv maken dat panden met een kamerverhuur functie weer terug gebracht worden in hun (gezins)woonfunctie. Dit is een voorbeeld waar deze groep zich op kan gaan richten.

 

  

Samen met 1ste en 2de Schilderskwartier hebben we gesproken met beleidsmedewerker en ambtenaren van loket bouwen en wonen over lopende vergunningaanvragen en het beleid bouwen en wonen in het algemeen.

Tijdens deze sessie hebben we een aantal projecten de revue laten passeren. Een aantal panden in de Leeuwarderstraat, HW Mesdagstraat, Blekerstraat en ook over de Kraneweg 75.

We hebben afgesproken dat eens per maand deze bijeenkomst wordt gepland om elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken.

 

 

April 2015 zijn we begonnen met het vormen van een groep omwonenden met als doel de leefbaarheid in het 3de Schilderskwartier te bevorderen.

Op deze wijze denken we de belangen van alle eigenaar/bewoners van de wijk beter te kunnen behartigen in gesprekken met gemeente, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden. Ook kunnen andere onderwerpen hierdoor beter worden geregeld zoals veiligheid, evenementen, festiviteiten en zorg voor elkaar.

Uiteindelijk is het doel om een officiële vereniging op te richten, indien hier voldoende animo voor blijkt te zijn.

Op 12 oktober heeft het voorlopig bestuur zijn eerste vergadering gehad waarin het het volgende is besloten:

Vaststelling taakverdeling bestuursleden.

·         Voorzitter: Mathijs Groeneveld

·         Secretaris: Ermanda Feddema

·         Penningmeester: Willem van der Schalie (voor 1 jaar beschikbaar)

banner.png